Skattebetalerforeningen

Haneborg Auto AS er medlem av Skattebetalerforeningen, noe som hjelper oss med å holde oss oppdaterte om skatt og skatterelaterte spørsmål gjennom kurs, aktuell litteratur og direkte oppfølging.

Firmaer som kjøper bil av Haneborg Auto AS kan få en grundig innføring i gjeldende skatteregler for å sørge for at lover og regler overholdes, samt at økonomien ivaretas på best mulig måte.