Miljø

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Som leverandør av biler har Haneborg Auto AS et særskilt ansvar. Vi forsøker å selge moderne biler med lave utslipp, og vi samarbeider kun med godkjente verksteder og bilpleiesentere som følger statens retningslinjer for miljøvennlig drift.

Våre retningslinjer er:

  1. Virksomheten skal etterspørre biltjenester hvor man tar hensyn til miljøet og at lover og regler overholdes.
    2. Virksomheten skal etterspørre bilpleietjenester som gir så lav miljøbelastning som mulig (rengjøringsmidler, vann- og energiforbruk).
    3. Eget energiforbruk skal registreres og følges opp minst hvert halvår.
    4. Det skal så langt det lar seg gjøre benyttes elektronisk kommunikasjon.

Noen praktiske endringer som har blitt gjort de siste årene for å imøtekomme dette er:

* Bruk av elektronisk registrering av biler lokalt fremfor å kjøre til Statens Vegvesen (Autoreg).
* Bruk av nærliggende underleverandører (Post i Butikk, lokal bensinstasjon, bilpleie mm.)
* Utstrakt bruk av tog ved transport av biler til andre landsdeler.
* Utstedelse av elektroniske fakturaer som sendes til kunder og leverandører på epost.